Myšlienky z môjho srdca

Anna Sekeráková

Žiť...

Publikované 25.09.2020 v 16:23 v kategórii Básničky, prečítané: 8x

Žiť...

Žiť sa vždy oplatí dôležité je nevzdávať sa, bez ohľadu na to, aký máš život. Život je dar od Boha, dôležité je mať aj pozitívny pohľad k životu a okolnostiam. Lebo to je vzácne požehnanie a sila. Anna Sekeráková Celý článok ›


Zázrakom...

Publikované 24.09.2020 v 15:00 v kategórii Básničky, prečítané: 5x

Zázrakom...

Žiť, myslieť pozitívne, milovať, plakať,odpúšťať, tvoriť, pracovať, tešiť sa, usmievať sa, mať radosť, objať, dotknúť sa, pohybovať sa, potešiť niekoho, povedať niečo, naučiť sa niečo a nikdy sa nevzdáť.Je zázrakom, ktorý Boh vložil do Teba.Požehnaním a silou, ktorá Ťa každým dňom premieňa a napĺňa pokojom a radosťou v duši.Pretože vďaka tomu je náš život vnútorne bohatý a zmysluplný.Anna Sekeráková Celý článok ›


Tvoj život

Publikované 23.09.2020 v 12:16 v kategórii Básničky, prečítané: 7x

Tvoj život

Tvoj život je taký, aké je aj Tvoje srdce a Tvoje myslenie.Myslieť pozitívne je vzácne požehnanie a silou života.A zároveň myslieť negatívne je ťarcha pre dušu a najväčšia prehra života.Anna Sekeráková Celý článok ›


Šťastie

Publikované 27.07.2020 v 14:06 v kategórii Myšlienky, prečítané: 4x

Šťastie

Šťastie je ako motýľ, ktorého Ti posiela Boh do Tvojho života práve vtedy, keď ho už nečakáš a neveríš už tomu, že k Tebe ešte môže priletieť a zmeniť Tvoj život, alebo aspoň niečo môže zmeniť v Tvojom živote. Anna Sekeráková Celý článok ›


Spraviť niečo

Publikované 09.07.2020 v 13:53 v kategórii Básničky, prečítané: 8x

Spraviť niečo

Spraviť niečo, čo Ti prinesie do života radosť, šťastie, pohodu a pokoj je vzácne požehnanie s ktorým nám Boh dáva vnútornú silu do ďalších dní.A zároveň nás tým urobí šťastným aj spokojným človekom.Dôležité nebáť sa a zároveň nevzdať sa aj keď spadneš na kolená, vždy je dôvod zodvihnúť sa a ísť ďalej a to aj napriek tomu, že si fyzický slabý.Pretože, kto nič neskúsi, tak nič sa nenaučí a nič nebude vedieť.Byť fyzický slabý nie je dôvod vzdať to, ale zabojovať pri každej prekážke života, vždy, keď je to potrebné.Boh je predsa silou Tvojho života, v Tvojom srdci, pri každom Tvojom kroku každodenného života.Keď TI iní hovoria, že sa to nedá, alebo, že to nedokážeš, tak sú to, len predsudky a negatívne myšlienky závistlivých a neprajných ľudí, ktorí sami nič neskúsili a to, len preto, že sa sami boja niečo skúsiť, alebo sú jednoducho leniví a nič sa im nechce.Anna Sekeráková Celý článok ›


Komunikácia

Publikované 08.07.2020 v 11:01 v kategórii Úvaha, prečítané: 8x

Komunikácia

Nedostatočná komunikácia, vedie k mnohým problémom a chorobám života a najmä k nepokoju každej ľudskej duše. Každodenná komunikácia medzi ľuďmi v akejkoľvek spoločnosti, v ktorej sa nachádzame je rovnako dôležitá pre náš život, ako naša modlitba k Bohu, zároveň aj ako naša denná životospráva, náš pohyb a tiež aj akákoľvek nášmu životu dôležitá činnosť. Každá komunikácia, či už doma medzi rodinnými príslušníkmi, manželmi, súrodencami, susedmi, priateľmi a s ktoroukoľvek inou osobou, či už je to náhodne na ulici, alebo v akomkoľvek prostredí v ktorom sa počas nášho života nachádzame. Komunikácia je dar od Boha, je základom riešenia každodenných životných situácií, ktorý nám dáva aj šancu vždy sa niečo nové sa každým dňom naučiť, dozvedieť, spoznať a nájsť. Dobrá komunikácia prináša, nielen riešenie rôznych situácií v ktorých sa práve nachádzame , ale nám dáva úľavu do duše. Zároveň nám otvára iný pohľad pre naše každodenné životné situácie, ktoré z nás spravia skúsenejších a zároveň aj opatrnejších ľudí. Našou komunikáciou nám Boh dáva šancu spoznať nielen jeden druhého, ale niekedy aj seba samého. Komunikácia prospieva k zdraviu a dvíha nám naše sebavedomie. Komunikácia, je zároveň základom našej psychickej rovnováhy dobrého, šťastného a spokojného života medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle. Pretože Boh je darca, nielen nášho života, ale aj našej komunikácie, zároveň je darcom všetkého toho, čo dokážeme rozumom vymyslieť a konať dennodenne. A tiež toho, čo očami dokážeme vidieť a zároveň všetkého toho, čo dokážeme srdcom cítiť. Ale najviac v našom srdci dokážeme cítiť Božiu lásku prostredníctvom dobrých a láskavých ľudí okolo nás. Anna Sekeráková Celý článok ›


V modlitbe

Publikované 02.07.2020 v 19:44 v kategórii Myšlienky, prečítané: 7x

V modlitbe

V modlitbe k Bohu sa ukrýva láska a radosť pre srdce zároveň pokoj pre dušu a nádej, milosť, požehnanie aj sila pre náš každodenný život, aby sme dokázali zvládnuť, každú prekážku v rôznych situáciách a oblastiach nášho každodenného života.Anna Sekeráková Celý článok ›


Božia terapia

Publikované 24.06.2020 v 15:08 v kategórii Básničky, prečítané: 6x

Božia terapia

Modlitba , sviatosti, vyznanie hriechov, svojich slabosti a rozhovor s človekom , ktorý zastupuje aj koná v mene Ježiša a zároveň, ktorému je možné dôverovať, tak to je liečivou a najlepšou Božou terapiou pre každé ľudské srdce . Taká terapia nedáva človeku, len pokoj radosť, vyrovnanosť a pohodu duše, ale Boh ňou dáva vnútornú silu zvládnuť každú situáciu aj prekážku každodenného života . Človek je vďaka nej obohatený Božou láskou, milosťou a požehnaním, ktoré je ťažké slovami z našich úst niekomu toto bohatstvo srdca vysvetľovať niekedy, pretože to, každý človek dokáže spoznať aj pochopiť, iba vďaka Svojmu srdcu, dobrým ľudom okolo seba a okolnostiam svojho každodenného života aj druhých ľudí okolo seba. Ježiš Svoje srdce predsa ponúka každému ľudskému srdcu, ktoré mu verí a zároveň čaká trpezlivo na obrátenie tých, ktorí v neho neveria, alebo nejakým spôsobom stratili vieru. Anna Sekeráková Celý článok ›


Každý deň

Publikované 23.06.2020 v 14:39 v kategórii Básničky, prečítané: 4x

Každý deň

Každý deň je výnimočný a vzácny tým, že sa neustále mení a zároveň je novým a iným. Bez ohľadu na to, aký si fyzický slabý, Boh Svojím požehnaním, vďaka modlitbe, Božiemu slovu a sviatostiam Ti dá silu do Tvojho vnútra, Tvojho srdca, Tvojej mysle, duše aj rozumu. Boh prežehnanim sa Ježišovým krížom na sebe samom a druhých ľuďoch dáva silu a požehnanie, ktoré nás mení, posilňuje a posväcuje každý deň v rôznych situáciách života. Požehnanie a milosť je nekonečný dar, ktorý je možné pochopiť, len v hĺbke Svojho srdca. Anna Sekeráková Celý článok ›


Boh a správni ľudia

Publikované 18.06.2020 v 10:27 v kategórii Básničky, prečítané: 9x

Boh a správni ľudia

Nehľadaj si také dôvody a takých ľudí, ktorí Ti budú hovoriť, ako sa to nedá uskutočniť, ale hľadaj, také dôvody a takých ľudí, ktorí Ti budú hovoriť, ako sa to dá uskutočniť napriek Tvojím fyzickým ťažkostiam, nedostatkom aj slabostiam.Lebo, keď je Boh a správni ľudia s Tebou všetko sa dá.Boh dáva Svoje požehnanie, milosť, pokoj, vnútornú silu do života a zároveň lásku do srdca všetkým ľuďom, ktorí mu dokážu poďakovať a skutočne ho aj milovať a modliť sa úprimne a s úctou .Anna Sekeráková Celý článok ›


Modlitba

Publikované 17.06.2020 v 10:22 v kategórii Myšlienky, prečítané: 7x

Modlitba

Modlitba v našom srdci je osviežujúci plamienok nádeje, vnútornej sily, radosti, milosti a požehnania v každom životnom okamihu. Anna Sekeráková     Celý článok ›


V dnešnej dobe..

Publikované 16.06.2020 v 09:46 v kategórii Myšlienky, prečítané: 9x

V dnešnej dobe..

V dnešnej dobe je mať pár takých ľudí, ktorí si Ťa skutočne vážia a pochopia Ťa vždy, keď je to potrebné vzácne požehnanie.Anna Sekeráková Celý článok ›


Niekedy

Publikované 16.06.2020 v 09:43 v kategórii Myšlienky, prečítané: 8x

Niekedy

Niekedy aspoň chvíľu počuť človeka, ktorý pri Tebe stál a vždy Ti dôveroval bez ohľadu na to aký si, a aký je Tvoj život. To je vzácnym požehnaním, ktorým Ti Boh prináša vnútornú silu do ďalších dní a zároveň pokoj a radosť. Anna Sekeráková Celý článok ›


Nezáleží

Publikované 15.06.2020 v 19:49 v kategórii Myšlienky, prečítané: 9x

Nezáleží

Nezáleží na tom, aký máš život, aké máš telesné nedostatky, alebo aký si, fyzický slabý, keď si vnútorne silný dokážeš zabojovať a zlepšiť si život, bez ohľadu na to, čo si ostatní myslia o tebe Boh a správni ľudia ťa vždy pochopia.Anna Sekeráková Celý článok ›


Život nie je zlý...

Publikované 15.06.2020 v 16:20 v kategórii Myšlienky, prečítané: 5x

Život nie je zlý...

Život nie je zlý, len niektorí ľudia si ho robia zlým svojimi pesimistickými myšlienkami, zlým postojom k sebe, lenivosťou, vzdávaním pri neúspechu a nesprávnymi ľuďmi. Anna Sekeráková Celý článok ›


Duša

Publikované 15.06.2020 v 08:32 v kategórii Myšlienky, prečítané: 4x

Duša

Duša človeka je, ako kvet, aby nezvädla a nestrátila vnútornú silu, človek potrebuje byť aktívnym každý deň a zároveň sa potrebuje posilniť rozhovorom s ľuďmi, ktorí dokážu pochopiť a s Bohom, ktorý ho bezpodmienečne miluje.Anna Sekeráková Celý článok ›


Božia láska...

Publikované 14.06.2020 v 13:39 v kategórii Úvaha, prečítané: 10x

Božia láska, je silnejšia, ako čokoľvek iné. Dáva nám obrovskú silu do nášho vnútra, nielen z našej každodennej, úprimnej, pokornej a pokojnej modlitby, ale zároveň z našej premenlivej a krásnej prírody na ktorú sa môžeme dívať našimi očami, každý jeden deň v ktorom žijeme. Božia láska, tiež prevláda v srdciach dobrých ľudí. Boh dokáže byť prítomný v našom živote aj každým naším nádychom a výdychom. Jednoducho Boh dokáže, byť prítomný všade a vo všetkom, čo je živé, ale aj neživé. Dokonca Boh je prítomný aj v každom ľudskom myslení a rozume. Boh má svoju silu a prítomnosť v knihách písaných ľudskou rukou a v zároveň v slovách, ktoré boli vyslovené ľudskými ústami. A hlavne je prítomný v knihe Božieho slova v Biblii, ktorá je plná poučení, inšpirácii a povzbudení aj pre človeka v dnešnej dobe. Biblia, ktorú máte doma, na nočnom stolíku, alebo na poličke pri ostatných knihách, či kdekoľvek inde, tak tam Boh aj Jeho láska k nám je prítomná najviac v každom čase. A to pri každej búrke a radosti nášho života, pretože tam je aj odpoveď a prvá pomoc pre dušu, ktorá je plná lásky,nádeje, pokoja, oddychu a radosti pre každú situáciu, v ktorej sa práve teraz nachádzame.Otvorenie biblie, je taká zastávka k Bohu a obnova vzťahu s Ním, aby sme dokázali cítiť Jeho prítomnosť, aj Jeho lásku k nám vo Svojom vlastnom vnútri srdca.Mnohí ľudia v dnešnej dobe strácajú dôveru v Božiu lásku a zároveň, v Božiu prítomnosť, lebo si myslia, že za všetko zle, čo sa im v živote deje, alebo udialo môže Boh. A pritom dávajú prednosť a prvé miesto iným veciam, než Bohu a Jeho láske. Človek musí byť v živote zodpovední a vykonávať svoje povinnosti, ktoré k nemu prichádzajú každý deň. Ale najprv vždy, keď sa ráno prebudí a otvorí očí, tak by sa mal poďakovať Bohu za všetko, čo v živote má aj za všetky skúsenosti, ktorými sa niečo naučil a posunul ďalej. A hlavne každodennou modlitbou získava požehnanie a vnútornú silu pre zvládnutie rôznych životných situácií a ťažkosti života. Anna Sekeráková Celý článok ›


Radosť

Publikované 13.06.2020 v 18:07 v kategórii Myšlienky, prečítané: 4x

Radosť je Boží dar spraviť radosť sebe, ale aj iným je možné každý deň.Anna Sekeráková Celý článok ›


Ľudia...

Publikované 13.06.2020 v 18:03 v kategórii Myšlienky, prečítané: 5x

Ľudia, ktorí nám zmenilili život a zanechali nám pekné spomienky sú bohatsvom požehnania v našom srdci.Anna Sekeráková Celý článok ›


Kto verí..

Publikované 13.06.2020 v 17:26 v kategórii Básničky, prečítané: 7x

Kto verí..

Kto verí čerpá nádej do srdca, v Kristovi nikdy nebude stratený vo vnutri svojho srdca, lebo Ježiš je čerpadlom, lásky, nádeje, pokoja, radosti, vnútornej sily a zmierenia.Vďaka našej každodennej a úprimnej modlitbe k Ježišovi prichádzajú požehnania do každého dňa, tak sa stávame vnútorne silnejšími a dokážeme omnoho viac.Anna Sekeráková Celý článok ›


Každodenné kroky nášho života s Bohom

Publikované 05.06.2020 v 12:51 v kategórii Básničky, prečítané: 10x

Každodenné kroky nášho života s Bohom

Každodenné kroky nášho životas  Bohom, sú požehnaným bohatstvom nášho srdca láskou, pokojom a vnútornou silou, ktorú nám dáva cez modlitbu, cez rozhovor s ľuďmi a cez činnosti, ktoré dennodenne vykonávame, aby sme sa dokázali udržať fyzický a psychický.Život s Bohom, v našom srdci nikdy nie je prázdny.Dôležité je, len nebáť sa a nevzdať sa, pretože, život má cieľ a zmysel, len vďaka tomu, že to vo svojom živote nikdy nevzdáme a nebojíme sa, lebo Boh je s nami v našom srdci a požehnáva náš život rôznymi viditeľnými, ale aj neviditeľnými spôsobmi.Anna Sekeráková Celý článok ›


Život...

Publikované 04.06.2020 v 19:23 v kategórii Básničky, prečítané: 9x

Život...

Z kníh sa môžme veľa, naučiť, dozvedieť a získať inšpiráciu pre náš každodenný život.V rádiu môžme počuť hudbu a rôzne informácie pre náš každodenný život.Našim každodenným pohybom a cvičením si posilňujeme svoje telo, aby sme mali dostatok fyzických síl zároveň, aby sme nezleniveli a udržiavali sa aj fyzický.Cez rôzne každodenné činnosti a povinnosti sa udržiavame mentálne a psychicky zároveň sa udržiavame aj rozhovorom s ľuďmi , aby sme mali radosť zo života, inšpiráciu a nevzdávali sa napriek ťažkostiam svojho života.A cez modlitbu, ktorú sa modlíme úprimne a srdcom k Bohu, môžme získať, pokoj, vnútornú silu, milosť a požehnanie pre náš každodenný život.Anna Sekeráková Celý článok ›


Myšlienky a slová

Publikované 02.06.2020 v 19:10 v kategórii Myšlienky, prečítané: 8x

Myšlienky a slová

Naše myšlienky a slová vyslovené, len pred Bohom v modlitbe je pre nás, nielen vzácnym darom, ale je aj vzácnym požehnaním nášho vnútra a zároveň tajomstvom, ktoré ostáva skryté.Anna Sekeráková Celý článok ›


Život

Publikované 01.06.2020 v 18:20 v kategórii Básničky, prečítané: 6x

Život

Nie je dôležité, kde sa nachádzaš v živote, ale dôležitejšie je vedieť napriek ťažkostiam prejsť životom ďalej so správnym postojom k sebe a s pevnou vôľou bojovať a nevzdávať sa. Boh každý náš Boj ocení a dá nám do nášho života cez modlitbu vnútornú silu a pokoj.  Anna SekerákováVlastný abstraktný obrazok : Váza , kvety, lienky a štvorlístokAnna Sekeráková Celý článok ›


Život

Publikované 31.05.2020 v 19:10 v kategórii Básničky, prečítané: 8x

Život

Každý nový deň je premiérou nášho života, ktorú nám dal Boh.Vďaka nej spoznávame nové veci a získavame skúsenosti, ktoré nás k niečomu učia a robia lepším človekom.A všetky naše spomienky uložené v našom srdci a zároveň v našej mysli sú reprízou nášho života, ktorú rozprávame iným ľuďom a spomíname si.Vďaka repríze nášho života v spomienkach, máme aj ponaučenie z našej minulosti a povzbudenie v ťažkých časoch.Anna SekerákováMoja narodeninová tortaAnna Sekeráková Celý článok ›


Spomienky a požehnanie

Publikované 30.05.2020 v 17:00 v kategórii Myšlienky, prečítané: 7x

Spomienky a požehnanie

Niekedy stačí stretnúť jedného dobrého človeka, ktorý nám nielen zmenil život, ale zanechal nám v našej mysli aj v srdci pekné spomienky a dobré rady, ktoré sú požehnaním a dávajú nám vnútornú silu do ďalších dní.Anna SekerákováVlastný obrázok: LienkaAnna Sekeráková Celý článok ›


Možnosť

Publikované 30.05.2020 v 16:18 v kategórii Básničky, prečítané: 7x

Možnosť

Každým dňom prichádzajú k človeku nové možnosti, ale najdôležitejšie je, aby si človek dobre zvážil svojim rozumom aj srdcom, ktorá z možnosti je pre neho vhodná.Možnosť je dar od Boha, ktorý dáva šancu pre zlepšenie života a požehnanie pokoja v duši.Anna SekerákováVlastný obrázok:Lienky a pestrofarebný kvetAnna Sekeráková Celý článok ›


Človek

Publikované 29.05.2020 v 11:48 v kategórii Básničky, prečítané: 6x

Človek

Kým človek žije, vždy sa oplatí v živote bojovať za niečo, čo dáva zmysel životu a nádej. Dôležitý je, len postoj človeka, či to chce, alebo nechce. Lebo, keď to chce jeho život sa môže zmeniť a zároveň môže byť oveľa lepší, tak Boh v jeho srdci aj v živote pôsobí a dáva vnútornú silu a pokoj.Anna SekerákováVlastný obrázok: Kvety vo váze a motýleAnna Sekeráková Celý článok ›


Život

Publikované 29.05.2020 v 11:24 v kategórii Myšlienky, prečítané: 7x

Život

Život je ako kolotoč, nikdy nevieš, ktorým smerom sa otočí, dôležité je veriť, že Boh je s Tebou pri každom kroku života v Tvojom srdci a dáva Ti cez modlitbu vnútornú silu zvládnuť každú situáciu, ale hlavne najdôležitejšie zo všetkého je nevzdáť sa.Anna SekerákováVlastný abstraktný : Lienka na kveteAnna Sekeráková Celý článok ›


Požehnanie

Publikované 28.05.2020 v 19:30 v kategórii Myšlienky, prečítané: 7x

Požehnanie

Najkrajšie je to, keď človek spozná Božie požehnanie vďaka svojmu životu a zároveň ľuďom okolo seba.Anna SekerákováVlastný abstraktný obrázok : Vtáky, kvety a srdceAnna Sekeráková Celý článok ›


Potešenie

Publikované 28.05.2020 v 19:01 v kategórii Myšlienky, prečítané: 8x

Potešenie

Potešenie iných pochádzajúcez nášho srdca je jemnoua vzácnou kvetinkou, ktorou Boh pohladí ich srdce.Anna SekerákováObrázok : Lienky na kvete z farebného papieraAnna Sekeráková Celý článok ›


Život

Publikované 27.05.2020 v 10:52 v kategórii Básničky, prečítané: 9x

Život

Život nikdy nie je zbytočný, zbytočné je, len vzdať sa a prestať bojovať napriek ťažkostiam a nedostatkom Svojho života.Človek je Boží Bojovník, ktorý pomáha Bohu meniť svet k lepšiemu.Anna SekerákováVlastné dielo : Kvet a lienkyAnna Sekeráková    Celý článok ›


Človek

Publikované 27.05.2020 v 09:48 v kategórii Básničky, prečítané: 10x

Človek

Človek musí byť v živote zodpovedný a vykonávať svoje povinnosti, ktoré k nemu prichádzajú každý deň a zároveň prekonávať prekážky.Ale najprv vždy, keď sa ráno prebudí a otvorí očí, tak by sa mal poďakovať Bohu za všetko, čo v živote má aj za všetky skúsenosti, ktorými sa niečo naučil a posunul ďalej.Modlitbou Boh dáva človeku vnútornú silu pre každý nový deň.Anna Sekeráková   Vlastné dielo: Lienky a kvetAnna Sekeráková Celý článok ›


Spomienky

Publikované 26.05.2020 v 20:06 v kategórii Myšlienky, prečítané: 9x

Spomienky

Pekné spomienky sú také kvetinky duše, ktoré nám dal život, aby nás posilnil a inšpiroval v každej situácii.Anna SekerákováVlastná tvorba z obrázkovAnna Sekeráková Celý článok ›


Príroda

Publikované 26.05.2020 v 14:22 v kategórii Myšlienky, prečítané: 59x

Príroda

Príroda je umelecká tvorba Boha, ktorá dáva človeku pokoj do duše a zároveň radosť, ktorá človeka obnovuje a prináša mu vnútornú silu do ďalších dní.Anna SekerákováAbstraktný strom a dúhová oblohaAnna Sekeráková Celý článok ›